Κινητικότητα Erasmus+

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να συμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επιλέγει τους ενεργούς εταίρους του με α) ποια είναι η δέσμευσή τους προς τις κοινές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του Erasmus+ και των αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής β) πόση είναι η συμπληρωματικότητα των θεσμικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων μεταξύ των Ιδρυμάτων, γ) αν υπάρχει πραγματική ανταπόκριση ανταλλαγών δ) εάν επιθυμούν την περαιτέρω ανάπτυξη σχεδίων δράσης. Επιλέγουμε τους συνεργάτες που αξιοποιούν την ικανότητα στον τομέα της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης, τις εξωτερικές δεσμεύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές ισομερώς κατανεμημένη. Οι πιο σημαντικοί στόχοι είναι α) η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, β) τα προαιρετικά μαθήματα που έχουν ενδιαφέρον για τους εταίρους, γ) η διερεύνηση περαιτέρω σχεδίων συνεργασίας δ) η κατάρτιση και η αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού. Ομάδες - στόχοι είναι η Υγεία και η Πρόνοια, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Μηχανική.
Μια από τις θεμελιώδεις βασικές αρχές του Ιδρύματος μας είναι πώς να αναπτύξει ένα συστηματικό και συνεχή ευρωπαϊκό χαρακτήρα σπουδών και πώς να αναπτύξει μια ακαδημαϊκή πανεπιστημιούπολη με πολυπολιτισμικούς φοιτητές και να τους παρέχουν όλες τις ανέσεις για να ενσωματωθούν μεταξύ τους.
Η πολιτική αυτού του Ιδρύματος δεσμεύεται σε προγράμματα σπουδών με ευρωπαϊκή διάσταση όσον αφορά τους στόχους και τις επιπτώσεις των προγραμμάτων σπουδών στα επαγγέλματα και στις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Αυτός είναι ο λόγος που προωθούμε τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, τα εργαλεία G-ΤΠΕ που λειτουργούν ως ενδιάμεσο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη σε πραγματικά κοινά ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα σπουδών.
Η εξωστρέφεια του Ιδρύματος μας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επιδίωξη της αριστείας , της έρευνας και της διδασκαλίας . H εξωστρέφεια στοχεύει τόσο στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα , εγχώρια και ξένα . Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή του Ιδρύματος μας στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014-2020 ( ECHE 2014-2020) είναι ζωτικής σημασίας.
Ειδκότερα: Μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της κινητικότητας που προσφέρονται από το ECHE 2014-2020 , το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα ωφεληθεί από την άποψη της μάθησης, της έρευνας και της διοίκησης. Η επικοινωνία με τα άλλα Ιδρύματα παγκοσμίως, θα διευρύνει το εκπαιδευτικό επίπεδο και τους εργασιακούς ορίζοντες, στο βαθμό που τα μέλη της κοινότητάς μας, θα ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τα οποία , είτε περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένα , θα συμβάλουν στην επιστημονική όσμωση και στη συλλογή εμπειριών. Η συμμετοχή μας στο ECHE 2014-2020 εξυπηρετεί το στόχο της επέκτασης των συνεργασιών μας, τόσο όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, όσο και την αύξηση των αντικειμενικών σκοπών των συνεργασιών.
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προωθεί την ανωτέρω επέκταση με πλήρη πληροφόρηση, ενθάρρυνση, διευκολύνοντας τους φοιτητές και το προσωπικό να συμμετέχουν στα υφιστάμενα προγράμματα Erasmus, αλλά και να αναπτύξουν νέες διιδρυματικές συμφωνίες Erasmus+.
Ένας άλλος στόχος, ο οποίος θεωρούμε ότι θα υπηρετήσει τη συμμετοχή μας στο ECHE 2014-2020, είναι η συνεχής αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από επιλεγμένους στόχους, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας από την άποψη της μάθησης και της τεχνολογίας. Η βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και όλων των υπηρεσιών μας στοχεύουν κυρίως στην προσέλκυση φοιτητών παγκοσμίως, έτσι ώστε το Ίδρυμά μας να γίνει ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος εκπαιδευτικός προορισμός στην περιοχή μας.
Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω θα ολοκληρωθούν και με την χρηματοδότηση από το Erasmus+ .

ΕΝΤΥΠΑ 2019-2020

Ενημερωτικό έντυπο για τους φοιτητές

ΕΝΤΥΠΑ 2018-2019

 1. Αίτηση φοιτητή ΑΜΕΑ
 2. Αίτηση προσωπικού ΑΜΕΑ
 3. Σύμβαση κινητικότητας προσωπικού
 4. Erasmus Students Charter
 5. Staff Mobility Agreement teaching
 6. Staff Mobility Agreement training
 7. Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές και πρακτική
 8. Annex Learning Agreement Studies Form
 9. Annex Learning Agreement traineeships form
 10. Αίτηση - Δήλωση αναγνώρισης σπουδών
 11. Αίτηση - Δήλωση αναγνώρισης πρακτικής άσκησης
 12. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής φοιτητών στο Erasmus+
 13. Φοιτητές με αναπηρίες - οδηγίες
 14. Erasmus students-Incoming Application Form
 15. GfNA-II-B-Erasmus+ Grant agreement - Studies and traineeships_HE_En2016
 16. GfNA-II-B-Erasmus+ Grant agreement_Teaching_Training_HE_En2016
 17. Nomination_Certificate_ERASMUS_International_Mobility (for incoming erasmus students)
 18. Αίτηση Εκπαιδευτικού/Δοικητικού Προσωπικού
 19. Ενημερωτικό Έντυπο
 20. Πίνακας Πανεπιστημίων
 21. Πρόσκληση
 22. Δήλωση πολιτικής Erasmus ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
 23. Annex Learning Agreement Studies guidelines 2018
 24. Annex Learning Agreement traineeships guidelines 2018

 

 

 ----------------------------------

Ιστοσελίδα εύρεσης υποτροφίας για σπουδές: http://www.european-funding-guide.eu/

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…