Σπουδαστική Μέριμνα

ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην σημερινή του μορφή δημιουργήθηκε από την συγχώνευση σε αυτό των αντίστοιχων τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου το 2013, μετά το σχέδιο «Αθηνά» για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Δ. 94/5-6-2013, ΦΕΚ 132/Α/5-6-2013), καθώς επίσης και την ένταξη σε αυτό των δομών και του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) το 2011.

ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

Το τμήμα σκοπό έχει να προσφέρει στους Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι., και κυρίως σε αυτούς που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, τις παροχές σίτισης & στέγασης που θα τους διευκολύνουν στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν.

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η παροχή στους Σπουδαστές Σίτισης , Στέγασης και η συμβολή του στη χορήγηση του ετήσιου φοιτητικού – Στεγαστικού επιδόματος.

ΣΙΤΙΣΗ: Το προσωπικό του τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως ορίζει η σχετική Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, τα ελέγχει και σε συνεργασία με την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. εκδίδει καταστάσεις δικαιούμενων Σπουδαστών Σίτιση. Η σίτιση των φοιτητών πραγματοποιείται σε εστιατόρια στις πόλεις των τμημάτων του ΤΕΙ, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα του ΤΕΙ (Πάτρα και Μεσολόγγι) είτε του αναδόχου (Αντίρριο, Αίγιο, Αμαλιάδα και Πύργος) που αναδεικνύεται μετά από προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του ΤΕΙ για ανάθεση της σίτισης των σπουδαστών του.

ΣΤΕΓΑΣΗ: Το προσωπικό του τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Εστιών, τα ελέγχει και σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών, που εκάστοτε ορίζει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., εκδίδει καταστάσεις δικαιούμενων στέγασης. Το ΤΕΙ διαθέτει ιδιόκτητες εστίες στις εγκαταστάσεις του στην Πάτρα (251 κλίνες) και στο Μεσολόγγι (62 κλίνες), στις οποίες μπορούν στεγαστούν δωρεάν οι οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές των τμημάτων των πόλεων αυτών.

Φοιτητές δύναται να στεγαστούν και στα εκάστοτε μισθωμένα από το ΤΕΙ δωμάτια (ξενοδοχεία κλπ), μετά από προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμό για τη μίσθωση κλινών.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : Χορηγείται ετησίως ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για όσα έτη είναι και τα έτη σπουδών του τμήματος που φοιτά ο σπουδαστής Το τμήμα μας παραλαμβάνει από τους δικαιούμενους Σπουδαστές του επιδόματος τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε.(Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής.

Ενημερωτικό φυλλάδιο Σπουδαστικής Μέριμνας

Κανονισμός λειτουργίας εστιών

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-2018

Ανακοίνωση για στεγαστικό επίδομα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Εγκύκλιος σπουδαστικού επιδόματος

Για υποβολή αίτησης στεγαστικού επιδόματος πατήστε εδώ

ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την στέγαση πρωτοετών φοιτητών

Αίτηση στέγασης πρωτοετών φοιτητών

Υπεύθυνη δήλωση

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας και διατήρησης ατομικών στοιχείων

 ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Δωρεάν Σίτιση ακαδ. έτους 2018-2019

Παράταση καρτών σίτισης 2017-2018

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 Το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτ.   Ελλάδας :

 • Παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και περίθαλψη στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος.

Παροχή πρώτων βοηθειών  σε μικροτραυματισμούς (εγκαύματα, τσιμπήματα, θλάσεις, τραύματα) , αντιμετώπιση περιστατικών αδιαθεσίας, ζάλης, λιποθυμικών επεισοδίων, εμπύρετου, μέριμνα μεταφοράς των πασχόντων στα εφημερεύοντα Νοσοκομεία της Πάτρας ή του Μεσολογγίου αντίστοιχα  σε περιπτώσεις ανάγκης.

 • Παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας
 • Συνεργάζεται με φορείς υγείας για την υλοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων, δράσεων, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού του ΤΕΙ.
 •  Ασκεί υγειονομικούς ελέγχους στα εστιατόρια και στα κυλικεία του Ιδρύματος για την εξασφάλιση της υγιεινής.
 • Επιμελείται και ελέγχει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής
 • Οργανώνει αιμοδοσίες  για την κάλυψη των αναγκών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε αίμα. Συνεργάζεται με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών
 • Οργανώνει Προγράμματα  εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών.

 Κέντρο Ψυχολογικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φοιτητών

 Η  συμβουλευτική φοιτητών αποτελεί έναν διεθνώς καταξιωμένο θεσμό, αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την συνολική λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στα πλαίσια της πρόληψης και της προαγωγής της Υγείας των φοιτητών, στο χώρο του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής- Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών  στην Πάτρα (γρ. Περίθαλψης ΣΕΥΠ & ν. κτίριο Νοσηλευτικής ), στο Αίγιο, και στο Μεσολόγγι, καθ ΄όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η στήριξη των φοιτητών παρέχεται από τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους Ψυχολόγους του Ιδρύματος σε συνεργασία με επιστημονικά στελέχη των κατά τόπους Νοσοκομείων καθώς και με το ΚΕ.ΚΥ.ΨΥ Δυτ. Ελλάδας.

Σκοπός του Κέντρου είναι να στηρίξει τους φοιτητές σε θέματα:

 • Σπουδών, φοιτητικής ζωής, (άγχος εξετάσεων, αναβλητικότητα σπουδών, δυσκολίες συγκέντρωσης, προσαρμογής στο καινούργιο περιβάλλον).
 • Δυσχέρεια διαπροσωπικών σχέσεων (φίλους , συμφοιτητές, συντρόφους, οικογένεια ) αίσθημα μοναξιάς κ.α
 • Προσωπικών προβλημάτων όπως εκδηλώσεις άγχους, φοβίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάσεις απομόνωσης, έλλειψης στόχων, εξαρτήσεις(αλκοόλ, ναρκωτικά , διαδίκτυο), αρνητικά συναισθήματα κ.α

Η διεξαγωγή των  συνεδριών υλοποιείται δωρεάν, κατόπιν   προγραμματισμένου ραντεβού. 

 Οδοντιατρική  κάλυψη φοιτητών

Υλοποιείται πρόγραμμα συνεργασίας με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, στην Πάτρα. Το πρόγραμμα οδοντιατρικής κάλυψης των φοιτητών αφορά τους φοιτητές στο ΤΕΙ, είναι δωρεάν και τα ραντεβού προγραμματίζονται από το Τμήμα Περίθαλψης.        

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κάλυψη των δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ), κάνοντας χρήση του ΑΜΚΑ τους.

Δεν εκδίδονται βιβλιάρια υγείας.

Το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας, στεγάζεται στην φοιτητική Εστία του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα (απέναντι από το Γραφείο σίτισης- στέγασης).

Στο Μεσολόγγι το Τμήμα βρίσκεται και λειτουργεί στο κτίριο του πρώην Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.

Το Τμήμα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 7.00- 15.00.

Προσωπικό Τμήματος

 • Αναστασοπούλου Ιωάννα  Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc  Αν. Προϊσταμένη   

 τηλ. 2610369129 (ΠΑΤΡΑ)

 • Σβώλου Μαρία           Νοσηλεύτρια            ΤΕ

τηλ. 2631058421  (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

 • Καρατζαφέρη Αθηνά - Ιατρός - Ειδική παθολόγος

τηλ. 2610369096 (ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…