Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή την παροχή, ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που άπτονται του αντικειμένου της επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Παρέχει στους φοιτητές του εφόδια, άρτια τεχνολογική και θεωρητική κατάρτιση για την επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία, μέσω υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση πάσης φύσεως έργων πληροφορικής. Το τμήμα παρέχει τρεις κατευθύνσεις:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ έχει τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Λογισμικού, Υλικού και Δικτύων, και μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς της Επιστήμης και των Εφαρμογών Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Λογισμικού, των Συστημάτων Υλικού, των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τέλος, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να επεκτείνει και να εξειδικεύσει τις γνώσεις του μέσω μεταπτυχιακών σπουδών (MSc., PhD.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ έχει σημαντική διεθνή παρουσία, τόσο μέσω της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους (IEEE, ACM), όσο και με τη συμμετοχή του σε εθνικά (ΠΑΒΕΤ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και διεθνή (FP7, Horizon 2020) ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργασιών με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών». Το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αναφέρεται στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα: http://www.cied.teiwest.gr

Τηλ. Γραμματείας: 26340 38566, 26340 38567

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…