ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης σχολής του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ιού-νιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η σχολή εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι η Πάτρα.

Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων του μηχανικού και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Επίσης, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της σχολής περιλαμβάνει 54 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (15 καθηγητές, 12 αναπληρωτές καθηγητές, 13 επίκουρους καθηγητές, 14 καθηγητές εφαρμογών), 13 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ), 38 επιστημονικούς / εργαστηριακούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και 9 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε τέσσερα κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στην Πάτρα και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Αντίρριο. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Η σχολή συγκροτείται από τέσσερα τμήματα:

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή την παροχή, ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που άπτονται του αντικειμένου της επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Παρέχει στους φοιτητές του εφόδια, άρτια τεχνολογική και θεωρητική κατάρτιση για την επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία, μέσω υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι Πατρών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Φεβρουάριο του 1974 και ανήκει στην ομάδα των πρώτων Τμημάτων που λειτούργησαν τότε. Με το καθεστώς αυτό το Τμήμα λειτούργησε περίπου για δέκα χρόνια, μέχρι το Νοέμβριο του 1983.Τότε με τον Νόμο Πλαίσιο για τη λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν.1404/83) εντάχθηκε ως τμήμα του Τ.Ε.Ι Πατρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. χωρίζεται από το Ε΄εξάμηνο σπουδών σε δυο κατευθύνσεις από τις οποίες αποφοιτούν: α) Μηχανικοί Υποδομών  που θα ασχοληθούν με Έργα Υποδομής που είναι απαραίτητα για την πολιτισμένη ανθρώπινη διαβίωση, όπως: έργα αρδεύσεων και στραγγίσεων, έργα υδρεύσεων και αποχετεύσεων, υδροδυναμικά και αντιπλημμυρικά έργα, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, λιμενικά έργα, οδοποιία, τεχνικά έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών, γέφυρες, κ.λπ. β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης που θα ασχοληθούν με την προστασία, συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων, ανάπλαση ιστορικών κέντρων και συνόλων, ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό νέων κτιρίων.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…