Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε από την μετονομασία του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου σύμφωνα με το ΠΔ 94/2013.

Με βάση το συγκεκριμένο ΠΔ το Tμήμα διέθετε τρείς κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  • Φυτικής Παραγωγής,
  • Ζωικής Παραγωγής,
  • Αγροτικής Οικονομίας,

από τις οποίες μετά από διαδοχικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σήμερα λειτουργεί μόνο η κατεύθυνση της Φυτικής, διότι τόσο οι υποδομές όσο και το Επιστημονικό Προσωπικό που διαθέτει το Τμήμα είναι εστιασμένα στην Φυτική Παραγωγή.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν πλήρη και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ως επιστήμονες Γεωπόνοι T.E. με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή (Π.Δ. 109/89, ΦΕΚ 47/10-2-89 τ.Α’). Με βάση αυτά μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, στην παραγωγή, διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία, διαχείριση των δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών εφοδίων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με έμφαση στην σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη, μέσα από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένων της Πτυχιακής εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Γεωπονικής Επιστήμης με έμφαση στη Φυτική Παραγωγή.

Από τα βασικά πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι η διαθεσιμότητα σύγχρονων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών μεθόδων, σε συνδυασμό με μια ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, παρέχοντας υψηλότατου επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές του, οι οποίες είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις τελευταίες εξελίξεις στις Γεωπονικές Επιστήμες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι πλήρως καταρτισμένοι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα μέλη του Τμήματος έχουν αναπτύξει πολλές συνεργασίες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο: ‘’Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων’’

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο Επιστημονικό Πεδίο «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων». Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διευρύνουν την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στην φυτική παραγωγή, ταυτόχρονα με την ανάδειξη της ποιότητας και της υψηλής διατροφικής αξίας των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Ιστοσελίδα: http://www.agritech.teiwest.gr/

Τηλ. Γραμματείας: 26220 39000-2

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…