ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας των Κ.Α.Τ.Ε. Μεσολογγίου. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 94, Ιούνιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι το Μεσολόγγι. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων των γεωτεχνικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας τροφίμων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

Στη σχολή υπηρετούν σήμερα 27 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (8 καθηγητές, 5 αναπληρωτές καθηγητές, 10 επίκουροι καθηγητές,4 καθηγητές εφαρμογών), 2 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), 9 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού(ΕΤΕΠ), 5 επιστημονικοί / εργαστηριακοί συνεργάτες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι (Ι.Π.Α.) καθώς και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο Μεσολόγγι και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αμαλιάδα. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Στη Σχολή λειτουργούν σήμερα τα παρακάτω Τμήματα :

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των μηχανολογικών επιστημών για το σχεδιασμό-μελέτη και κατασκευή, την επιλογή και χρήση μηχανών και μηχανολογικών διατάξεων και το σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών αρδεύσεων και υδρεύσεων, με σκοπό

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δημιουργήθηκε το 2013 από τη συγχώνευση των τμημάτων Υδατοακκλειργειών και αλιευτικής διαχείρισης του τεως ΤΕΙ Μεσολογγίου και Ιχθυοκομίας Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου και έχει ως έδρα το Μεσόλογγι, στους χώρους του τέως ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε από την μετονομασία του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου σύμφωνα με το ΠΔ 94/2013.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…