ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει μια ενότητα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την διεπιστημονική προσέγγιση, την έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι απόφοιτοι να διαθέτουν επιστημονική και τεχνολογική γνώση εξειδικευμένων στελεχών ικανών στη λήψη ορθών αποφάσεων και στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς παραγωγής της οικονομίας.

Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.

Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

To τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (ΔΙ.Κ.Σ.Ε.Ο.) και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο.) του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, βάσει του Π.Δ. 94/2013.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα με κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
β) Μάρκετινγκ
γ) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Δίοικησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων δημιουργήθηκε το 2013 και αποτελεί τη μετεξέλιξη από το προηγούμενο τμήμα της Μουσειολογίας- το οποίο περιλήφθηκε σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του- και έχει ως έδρα τον Πύργο Ηλείας.

Το Τμήμα Λογιστικής θεσμοθετήθηκε με βάση τον Νόμο 1404/1983 περί «Δομής και Λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Με βάση την ανωτέρω νομοθεσία όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (ν. 2916/2001, 3549/2007), το Τμήμα ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ διαπραγματεύεται την έννοια της χρηματοοικονομικής πληροφορίας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων η οποία καταγράφεται, αρχειοθετείται, ερμηνεύεται και ανταλλάσσεται, ενώ η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σχετίζεται με τη σπουδή των επενδύσεων κάτω από συνθήκες διαφορετικού βαθμού αβεβαιότητας και κινδύνου.

Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ (Informatics and Mass Media Department) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο ιδρύθηκε το 2003 και λειτούργησε για πρώτη φορά  την ίδια χρονιά. Έχει μοναδικό αντικείμενο σπουδών στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο Πανεπιστημιακής όσο και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του, προσέλκυε περισσότερους από 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δράση το Φεβρουάριο του 1974 όταν λειτούργησε για πρώτη φορά σαν τμήμα της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχ/σεων (ΑΣΕΕ) του ΚΑΤΕ Πατρών. Η φοίτηση ήταν διετής και επιπλέον είχε τέσσερις μήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Τα ίδια ίσχυαν και όταν το ΚΑΤΕ έγινε ΚΑΤΕΕ και το προφίλ των μαθημάτων του είχε σκοπό να προετοιμάζει ικανά στελέχη που να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας με ιδιαίτερη έμφαση στον ξενοδοχειακό τομέα.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…