ΣΧΟΛΕΣ

Το ίδρυμα έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13)τμήματα με έδρα την Πάτρα, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, το Αίγιο, την Αμαλιάδα και τον Πύργο:

Children categories

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει μια ενότητα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την διεπιστημονική προσέγγιση, την έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι απόφοιτοι να διαθέτουν επιστημονική και τεχνολογική γνώση εξειδικευμένων στελεχών ικανών στη λήψη ορθών αποφάσεων και στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς παραγωγής της οικονομίας.

Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.

Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

View items
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας έχει έδρα την Πάτρα και αποτελείται από πέντε τμήματα που ανήκουν στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας:

- Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
- Τμήμα Νοσηλευτικής
- Τμήμα Λογοθεραπείας
- Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο)
- Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας (με έδρα το Αίγιο)

Τα Τμήματα λειτουργούν με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων τους οδηγούν σε αντίστοιχα θεσμοθετημένα επαγγέλματικά δικαιώματα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, τρία Τμήματα της ΣΕΥΠ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν ένα διεστημονικό Μεταπτυχιακό Προγραμμα με τίτλο "Επιστήμες Αποκατάστασης" με τρεις κατευθύνσεις (αντίστοιχες των τμήματων): Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία.

Τέλος σημειώνεται ότι τα Τμήματα προσφέρουν μέσω του εκπαιδευτικού και κλινικού τους έργου αντίστοιχες δωρεάν υπηρεσίες προς πολίτες και δημόσιους φορείς.

View items
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας των Κ.Α.Τ.Ε. Μεσολογγίου. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 94, Ιούνιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι το Μεσολόγγι. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων των γεωτεχνικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας τροφίμων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

Στη σχολή υπηρετούν σήμερα 27 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (8 καθηγητές, 5 αναπληρωτές καθηγητές, 10 επίκουροι καθηγητές,4 καθηγητές εφαρμογών), 2 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), 9 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού(ΕΤΕΠ), 5 επιστημονικοί / εργαστηριακοί συνεργάτες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι (Ι.Π.Α.) καθώς και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο Μεσολόγγι και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αμαλιάδα. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Στη Σχολή λειτουργούν σήμερα τα παρακάτω Τμήματα :

View items
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης σχολής του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ιού-νιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η σχολή εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι η Πάτρα.

Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων του μηχανικού και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Επίσης, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της σχολής περιλαμβάνει 54 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (15 καθηγητές, 12 αναπληρωτές καθηγητές, 13 επίκουρους καθηγητές, 14 καθηγητές εφαρμογών), 13 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ), 38 επιστημονικούς / εργαστηριακούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και 9 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε τέσσερα κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στην Πάτρα και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Αντίρριο. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Η σχολή συγκροτείται από τέσσερα τμήματα:

View items
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…