ΕΡΕΥΝΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) (σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ/679/22-8-1996, Ν. 3848/2010, αρθ. 36 παρ. 2) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή.

Το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο «Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων- CisLab» - Computing and information Systems του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1215/23-06-2015 τεύχος Β'. Λειτουργεί από τις 31-1-2005, με την υπ’ αριθμ. Ν.1/31-01-05 απόφαση Συμβουλίου του π. Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία – ΕΠΔΟ», του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Σκοπός & Στόχοι: Το Εργαστήριο InterSy Lab του Tμήματος Μηχανικών Πληροφορικής έχει ως βασικό σκοπό τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία ενδιαφέροντός, του, στην ανάπτυξη ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικών με τα προαναφερθέντα επιστημονικά αντικείμενα, την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την υποστήριξη και ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος (διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων).

Ειδικότερα τα αντικείμενα έρευνας και ανάπτυξης του εργαστηρίου είναι τα εξής:

Η έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην Ναύπακτο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 476/τ. Β'/27-03-2015 και στεγάζεται στους χώρους του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων και του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, στον 1o όροφο του κεντρικού κτηρίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Προηγμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά, Νανοηλεκτρονική, Φωτονική, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς και προστασίας του περιβάλλοντος με τη χρήση φωτοκαταλυτών.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 466/τ. Β'/24-02-2016 και στεγάζεται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στο Αίγιο.

Σελίδα 1 από 2
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…