ΜΟ.ΔΙ.Π - Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή .Α.Τ.Ε.Ι.), την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης έχει η οικεία Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης. (άρθρο 4 του Ν. 3374/2005).

Αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων / στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ως στόχο η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένο Συστήματος Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας που θα ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του Ιδρύματος, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα συμβατό με τις απαιτήσεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για την αξιολόγηση των Ανώτατων και Ανώτερων Ιδρυμάτων (Ν. 3374/2005).

Ως στόχο η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένο Συστήματος Ποιότητας που θα ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του Ιδρύματος, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα συμβατό με τις απαιτήσεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για την αξιολόγηση των Ανώτατων και Ανώτερων Ιδρυμάτων (Ν. 3374/2005).

Επιπλέον, η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για τη:

  • Δημιουργία και διάχυση στις επιμέρους Ακαδημαϊκές Μονάδες συγκεκριμένων κατευθύνσεων, μεθόδων και εργαλείων. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μηχανισμών κατά το δυνατόν αυτόματης καταγραφής, οργάνωσης και άντλησης στοιχείων, χωρίς την παρέμβαση ή την πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού του Ιδρύματος.
  • Δημιουργία και υποστήριξη τοπικού πληροφοριακού συστήματος στο οικείο Ίδρυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης, με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου. Το τοπικό αυτό πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τις λειτουργίες, τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.).
  • Ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του Συστήματος Αξιολόγησης
  • Δημιουργία αρχειακού υλικού Δεικτών Αξιολόγησης ανά Ακαδημαϊκή Μονάδας.
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…