Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 2991/19-9-2016 τ. Β')

Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έχει ως έργο τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος. Είναι αρμόδια για τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογίας και για τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Η Ε.Δ. επιλαμβάνεται θεμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη αναφορά μέλους της Κοινότητας ή οργάνου του Ιδρύματος.
 • Η Ε.Δ. δικαιούται απολύτως να ασκεί παρέμβαση αν υπάρχει διατάραξη σχέσεων σε μία ακαδημαϊκή μονάδα, για να προστατεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία και το κύρος του Ιδρύματος και των μελών του και να απαιτήσει την τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας. Αν οι προτάσεις της δεν γίνουν εμπράκτως αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα μέλη, η Ε.Δ. μπορεί να ζητήσει από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος να ασκήσουν την πειθαρχική τους δικαιοδοσία.
 • Αν η παραβίαση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας συνιστά ταυτοχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος μπορούν να ασκήσουν την πειθαρχική τους δικαιοδοσία, ανεξάρτητα ή παράλληλα από την πιθανή παραπομπή του θέματος στην Ε.Δ.
 • Η Ε.Δ. αναλαμβάνει, κατά την κρίση της, να αποκαταστήσει την υπόληψη και τη φήμη οποιουδήποτε μέλους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εναντίον του οποίου κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής ενώπιόν της, εφόσον δεν κρίθηκε μεν σκόπιμη η διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας ή εκδόθηκε τελικώς αρνητική απόφαση της Επιτροπής, πλην όμως η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε ευρέως και πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης του ενδιαφερομένου ή του Ιδρύματος.

Σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας

 1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τον έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο ως Πρόεδρο και από τους Διευθυντές των Σχολών ως μέλη και υποστηρίζεται διοικητικά από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας υποστηρίζεται διοικητικά από Γραμματεία η οποία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος. Μέχρι τη λειτουργία της Γραμματείας αυτής, η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα που ορίζεται από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
 3. Όλα τα μέλη του Ιδρύματος οφείλουν να συντρέχουν την Επιτροπή Δεοντολογίας στο έργο της.

 Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31076/8-9-2016 απόφαση Προέδρου του ΤΕΙ η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Βασίλειο Τριανταφύλλου, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι Δυτ. Ελλάδας, ως Πρόεδρο.
 2. Λάμπρο Μπισδούνη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 3. Αλκιβιάδη Παναγόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας.
 4. Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας, Κοσμήτορα της Σχολής Επαγγελμάτων  Υγείας & Πρόνοιας.
 5. Κοσμά Βιδάλη, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Παναγιώτα Παπανικολοπούλου, Τ.Ε.  Δ/κού - Λογ/κού, με αναπληρώτρια την κ. Θέκλη Πέττα Τ. Ε.  Δ/κού - Λογ/κού.    

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…