Διοίκηση

Για τη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. η πρόσφατη νομοθεσία (Ν.4009/2011, Ν.4076/2012), προβλέπει την ύπαρξη ατομικών αλλά και συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Τα όργανα διοίκησης τα οποία προβλέπονται περιλαμβάνουν το Συμβούλιο του ιδρύματος, τον Πρύτανη ή Πρόεδρο του ιδρύματος και τη Σύγκλητο ή Συνέλευση του ιδρύματος. Το συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, τα εννέα εκ των οποίων είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος (καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές και ένας εκπρόσωπος των σπουδαστών) και τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι εξωτερικά (άτομα με αυξημένα τυπικά προσόντα και ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες). Τα εσωτερικά μέλη του συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος, ενώ τα εξωτερικά μέλη και ο πρόεδρος του συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη.

Συμβούλιο ΤΕΙ

Από το Φεβρουάριο του 2015 μετά την παραίτηση πέντε εσωτερικών μελών του συμβουλίου και ενός εξωτερικού μέλους, το Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν λειτουργεί. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου ασκούνται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Συνέλευση ΤΕΙ

Η Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι., τους Διευθυντές των Σχολών, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. του Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι., εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των υπολοίπων μελών της συνέλευσης, πλην του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. που είναι μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π., και το Γενικό Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Χρέη γραμματέα της συνέλευσης ασκεί διοικητικός υπάλληλος του κλάδου Π.Ε, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.

Η Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο πρόεδρος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα.

Κοσμητείες

 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…