ΙΔΡΥΜΑ

Με βάση το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αριθμ. 94/05‐06‐2013 (ΦΕΚ 132Α) το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε μετά τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο ανήκει στην ανωτάτη εκπαίδευση.

Για τη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. η πρόσφατη νομοθεσία (Ν.4009/2011, Ν.4076/2012), προβλέπει την ύπαρξη ατομικών αλλά και συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Στον κατάλογο του ΤΕΙ μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας όλου του προσωπικού του Ιδρύματος.

Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή .Α.Τ.Ε.Ι.), την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης έχει η οικεία Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης. (άρθρο 4 του Ν. 3374/2005).

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 2991/19-9-2016 τ. Β')

Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έχει ως έργο τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος. Είναι αρμόδια για τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογίας και για τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σελίδα 1 από 2
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

  • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
  • Τ.Κ.: 263 34
  • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…