ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το ΤΕΙ ΔΕ θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της αριστείας στην έρευνα είναι:

 •  Η πλήρης λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων.
 • Η δημιουργία του κατάλληλου ακαδημαϊκού και διαχειριστικού περιβάλλοντος για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής μελών Ε.Π. στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων. Στόχος είναι η ποσοστιαία αύξηση τόσο σε υποβολές ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στις εθνικές και ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αλλά και στην αύξηση της επιτυχούς ανάληψης έργων.
 • Η αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ με την δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής που θα αναλαμβάνει να συνδράμει τους επιστημονικούς υπευθύνους στην συγγραφή και κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων,
 • Δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας τις δομές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Εργαστήριο Εδαφολογίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρότυπο αγρόκτημα, κλινικές επιστημών υγείας, προσφορά υπηρεσιών υγείας σε συνέργεια με δομές υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ.λ.π.)
 • Παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση PATRAS IQ.
 • Ενθάρρυνση και αύξηση της συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού σε κάθε μορφής κινητικότητα μέσω του ERASMUS+ αλλά και διακρατικών προγραμμάτων.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στη επίτευξη αριστείας στην εκπαίδευση με τη:

 • Δημιουργία μικρών ομάδων διδασκαλίας με αναλογία διδάσκοντα προς διδασκόμενο που να μην ξεπερνά 1:30 (αυτή τη στιγμή το ίδρυμα είναι κοντά στο 1:110, λαμβάνοντας υπ’ όψη μόνο τους ενεργούς φοιτητές των πρώτων 6 ετών),
 • Ενίσχυση των ΤΠΕ για την παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία
 • Ενθάρρυνση και αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στην κινητικότητα μέσω του ERASMUS+ αλλά και διακρατικών προγραμμάτων.
 • Εισαγωγή σεμιναριακών μορφών εκπαίδευσης για την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων γνώσεων.
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…