ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικός στόχος του Ιδρύματος είναι η αριστεία στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

Έρευνα και εκπαίδευση είναι αλληλοτροφοδοτούμενες κατηγορίες καθώς η άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση δημιουργεί στέρεες βάσεις για πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα και αντιστρόφως, νέα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η επίτευξη αυτού του δυικού στόχου προϋποθέτει τη συνδυαστική αναβάθμιση της θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης (υποστηρικτικοί στόχοι), μέσω της αναθεώρησης και διεξαγωγής σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που περιλαμβάνουν την ενίσχυση του θεωρητικού υποβάθρου των προσφερόμενων επιστημών και την πρακτική εφαρμογή τους στα πεδία εξειδίκευσης και στην αγορά εργασίας. Περεταίρω εμβάθυνση και εξειδίκευση στοχεύεται με τη δημιουργία και παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων (υποστηρικτικός στόχος). Η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του ανωτέρω δυικού στόχου εμπεριέχει εν γένει την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση και επιστρέφει ανταποδοτικά, όχι μόνο στην περιφερειακή αλλά και στην εθνική ανάπτυξη.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

Οι προτεραιότητες για την πληρέστερη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών είναι:

 • Η βελτίωση της αναλογίας διδάσκοντα προς διδασκόμενων με βάση τα διεθνή πρότυπα καλών πρακτικών. Δηλαδή, είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη μεγάλου αριθμού μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα τμήματα που είναι υποστελεχωμένα.
 • Η διασφάλιση της έγκαιρης πρόσληψης του απαραιτήτου και καταλλήλου εκτάκτου προσωπικού και με συμβάσεις τριετίας (όχι ανά εξαμήνου), ώστε να υποστηρίζεται ο ανά τριετίας σχεδιασμός και να επιτρέπεται η ενσωμάτωση των εκτάκτων διδασκόντων στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πνεύμα των Ιδρυμάτων,
 • Η χρησιμοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας, των διεθνών προτύπων και των προτάσεων των Εξωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης των τμημάτων για αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών,
 • Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε τα τμήματα να διαθέτουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Η ενίσχυση και διευκόλυνση των διδασκόντων να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και σχολεία για συνεχή επιμόρφωση,
 • Η υποστήριξη της χρηματοδότησης της πνευματικής περιουσίας του ιδρύματος με την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

Οι προτεραιότητες για την πληρέστερη τεχνολογική κατάρτιση είναι:

 • Η διασύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική κατάρτιση. Το ΤΕΙ ΔΕ συμμετέχει σε όλες τις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των επαγγελματικών φορέων (επιμελητήρια), και διατηρεί ένα στενό δίκτυο επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς) σε όλα τα σημεία όπου δραστηριοποιείται με την ύπαρξη τμημάτων του. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής οι φορείς αξιοποιούν φοιτητές του ΤΕΙ τόσο για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης αλλά και στην απασχόληση τους ως επαγγελματίες της αγοράς.
 • Συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην διαμόρφωση καινοτόμων δράσεων και της επιχειρηματικότητας (RIS3, ΟΧΕ, κ.λ.π.)
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…