ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΕ βρίσκονται σε έξι (6) πόλεις και στους τρείς (3) νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας :

 • Στο νομό Αχαΐας στην Πάτρα και το Αίγιο
 • Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι και την Ναύπακτο
 • Στο νομό Ηλείας στον Πύργο και την Αμαλιάδα.

Σε κάθε πόλη λειτουργούν οι παρακάτω ακαδημαϊκές μονάδες :

1. Στην Πάτρα :

 • Είναι η έδρα δυο (2) Σχολών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.) και της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
 • Είναι η έδρα έξι (6) τμημάτων : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. , Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. , Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Είναι η έδρα τριών (3) μεταβατικών τμημάτων με λειτουργία έως το 2018 : Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Εργασίας

2. Στο Μεσολόγγι :

 • Είναι η έδρα δυο (2) Σχολών, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ) και της Σχολής Διοίκησης - Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
 • Είναι η έδρα τριών (3) τμημάτων : Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Είναι η έδρα ενός (1) μεταβατικού τμήματος με λειτουργία έως το 2018 : Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.

3. Στην Ναύπακτο (περιοχή Αντιρρίου) :

 • Είναι η έδρα ενός (1) τμήματος: Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

4. Στο Αίγιο :

 • Είναι η έδρα ενός (1) τμήματος: Φυσικοθεραπείας
 • Είναι η έδρα ενός (1) μεταβατικού τμήματος με λειτουργία έως το 2018 : Οπτικής και Οπτομετρίας.

5. Στην Αμαλιάδα :

 • Είναι η έδρα ενός (1) τμήματος: Τεχνολόγων Γεωπόνων

6. Στον Πύργο :

 • Είναι η έδρα ενός (1) τμήματος: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων
 • Είναι η έδρα ενός (1) μεταβατικού τμήματος με λειτουργία έως το 2018 : Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε.

Οι εγκαταστάσεις σε κάθε πόλη είναι οι ακόλουθες :

1 . Στην Πάτρα :

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΕ στην Πάτρα είναι αυτές του πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Η οικοπεδική έκταση του πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας ανήρχετο σε 94.246 m2. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες των Διοικήσεων του Τ.Ε.Ι., εξασφαλίσθηκαν και έχουν ενταχθεί στην περιουσία του ΤΕΙ, με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και με αγορές, 45.964,12 m2 οικοπεδικών εκτάσεων.

Σήμερα η συνολική έκταση των οικοπέδων των εγκαταστάσεων στην Πάτρα ανέρχεται σε 142.210,12 m 2 Τα κτίρια καταλαμβάνουν επιφάνεια 57.000 m2

2. Στο Μεσολόγγι :

Οι εγκαταστάσεις στο Μεσολόγγι είναι αυτές του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσoλoγγίoυ ιδρύθηκε τo 1981. Τo Τ.Ε.Ι. στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια επιφανείας 20.200 m2, εντός αγρoκτήματoς συνoλικής έκτασης οκτακοσίων (800) στρεμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση περίπoυ 4 χιλιoμέτρων από τo κέντρo της πόλης του Μεσολογγίου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αίθουσες, εργαστήρια, αμφιθέατρα, πολυδύναμη αίθουσα 800 θεατών, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, στίβου και ποδοσφαίρου.

3 . Στη Ναύπακτο (περιοχή Αντιρρίου):

Στον Δήμο της Ναυπάκτου Αιτ/νίας στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Το τμήμα βρίσκεται σε τρία (3) κτίρια. Το κεντρικό κτίριο, στον πάνω όροφο, στεγάζει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα γραφεία όλων των καθηγητών, μαζί με το Κέντρο Δικτύων που υποστηρίζει τη λειτουργία του τμήματος. Στον κάτω όροφο του κεντρικού κτιρίου βρίσκονται τα τέσσερα από τα πέντε συνολικά εργαστήρια πληροφορικής. Το πέμπτο εργαστήριο (Ε5) μαζί με δύο αίθουσες διδασκαλίας από τις τέσσερις διαθέσιμες βρίσκεται στο κτίριο δεξιά από την είσοδο του κεντρικού κτιρίου. Το τελευταίο κτίριο, βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια στα αριστερά όπως θα βγείτε στο δρόμο για τις αποβάθρες και εκεί βρίσκονται δύο αίθουσες διδασκαλίας καθώς και η βιβλιοθήκη του τμήματος. Η Γραμματεία του τμήματος βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο.

4. Στο Αίγιο :

Στην πόλη του Αιγίου Αχαΐας, φιλοξενούνται σε τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου χαρτοποιίας, το οποίο έχει συνολική έκταση 3.600 m2 και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση τα ακόλουθα δύο (2) Τμήματα του ΤΕΙ: Φυσικοθεραπεία και Οπτική και Οπτομετρία.

Το Αίγιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Αχαίας με πληθυσμό 27.000 κατοίκους, ενώ συνδέεται με οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο με την Πάτρα (40 km), και την Αθήνα (178 km). Υπάρχει πολύ συχνή σύνδεση με τα ΚΤΕΛ τόσο με την Πάτρα όσο και με την Αθήνα, ενώ τα επόμενα 2 χρόνια έχει προγραμματιστεί η συχνή σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης του Αιγίου με όλες τις περιοχές στον άξονα Αθήνα - Πάτρα.

5. Στην Αμαλιάδα :

Στην πόλη της Αμαλιάδας Ηλείας, φιλοξενείται το Τμήμα σε δύο καινούργια κτίρια που καταλαμβάνουν χώρο 3.500 τ.μ., στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης. Στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. επίσης υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στον οποίο έχουν αναπτυχθεί θερμοκήπια για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Γεωπόνων. Η πόλη της Αμαλιάδας είναι η δεύετρη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Ηλείας με πληθυσμό 19.000 κατοίκους και συχνή συγκοινωνιακή σύνδεση τόσο με την Πύργο (20 km), όσο και με την Πάτρα (80 km).

6. Στον Πύργο :

Στην πόλη του Πύργου Ηλείας φιλοξενούνται σε κτίριο 1.500 τ.μ., το οποίο έχει παραχωρηθεί από το πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο. Ο Πύργος είναι η πρωτεύουσα του Ν. Ηλείας με πληθυσμό 25.000 κατοίκων και συχνή συγκοινωνιακή σύνδεση με την Πάτρα (96 km) και τις υπόλοιπες περιοχές του Ν. Ηλείας.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…