Το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διέπεται από τους νόμους 2916/2001 και 3549/2007, βάσει των
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικός στόχος του Ιδρύματος είναι η αριστεία στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Έρευνα και εκπαίδευση είναι
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το ΤΕΙ ΔΕ θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της αριστείας στην έρευνα είναι:  Η πλήρης λειτουργία
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΕ βρίσκονται σε έξι (6) πόλεις και στους τρείς (3) νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας :
1 2 3 4
 • image
 • ΣΠΟΥΔΕΣ

  Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών σε μία πλειάδα σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης σχολής του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ιού-νιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η σχολή εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι η Πάτρα. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων του μηχανικού και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Επίσης, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Το ανθρώπινο δυναμικό της σχολής περιλαμβάνει 54 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (15 καθηγητές, 12 αναπληρωτές καθηγητές, 13 επίκουρους καθηγητές, 14 καθηγητές εφαρμογών), 13 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ), 38 επιστημονικούς / εργαστηριακούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και 9 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε τέσσερα κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στην Πάτρα και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Αντίρριο. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Η σχολή συγκροτείται από τέσσερα τμήματα:

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας έχει έδρα την Πάτρα και αποτελείται από πέντε τμήματα που ανήκουν στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας- Τμήμα Νοσηλευτικής- Τμήμα Λογοθεραπείας- Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο)- Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας (με έδρα το Αίγιο) Τα Τμήματα λειτουργούν με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων τους οδηγούν σε αντίστοιχα θεσμοθετημένα επαγγέλματικά δικαιώματα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, τρία Τμήματα της ΣΕΥΠ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν ένα διεστημονικό Μεταπτυχιακό Προγραμμα με τίτλο "Επιστήμες Αποκατάστασης" με τρεις κατευθύνσεις (αντίστοιχες των τμήματων): Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία. Τέλος σημειώνεται ότι τα Τμήματα προσφέρουν μέσω του εκπαιδευτικού και κλινικού τους έργου αντίστοιχες δωρεάν υπηρεσίες προς πολίτες και δημόσιους φορείς.

 • image
 • ΕΡΕΥΝΑ

  Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ένα μεγάλο πεδίο γνωστικών αντικειμένων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει μια ενότητα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την διεπιστημονική προσέγγιση, την έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι απόφοιτοι να διαθέτουν επιστημονική και τεχνολογική γνώση εξειδικευμένων στελεχών ικανών στη λήψη ορθών αποφάσεων και στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς παραγωγής της οικονομίας. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας των Κ.Α.Τ.Ε. Μεσολογγίου. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 94, Ιούνιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι το Μεσολόγγι. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων των γεωτεχνικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας τροφίμων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Στη σχολή υπηρετούν σήμερα 27 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (8 καθηγητές, 5 αναπληρωτές καθηγητές, 10 επίκουροι καθηγητές,4 καθηγητές εφαρμογών), 2 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), 9 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού(ΕΤΕΠ), 5 επιστημονικοί / εργαστηριακοί συνεργάτες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι (Ι.Π.Α.) καθώς και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο Μεσολόγγι και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αμαλιάδα. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Στη Σχολή λειτουργούν σήμερα τα παρακάτω Τμήματα :

Hide Main content block

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι Πατρών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του τον
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β)
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε από την μετονομασία του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ διαπραγματεύεται την έννοια της χρηματοοικονομικής πληροφορίας στο πλαίσιο των
Το Τμήμα Δίοικησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων δημιουργήθηκε το
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. προετοιμάζει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με Έργα Υποδομής που
Το Τμήμα Λογοθεραπείας του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί από το 1996, στο τότε ΤΕΙ Πάτρας, και
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή την παροχή, ανάπτυξη
Το Τμήμα Λογιστικής θεσμοθετήθηκε με βάση τον Νόμο 1404/1983 περί «Δομής και Λειτουργίας των
Το Τμήμα Νοσηλευτικής ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
To τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας προσφέρει γενική επιστημονική εκπαίδευση στο
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει ως έδρα το Αίγιο ενώ τόσο οι χώροι
Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δράση το Φεβρουάριο
Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και άρχισε την
Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δημιουργήθηκε το 2013 από τη συγχώνευση των
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής
Το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας ιδρύθηκε το 2006 με το Προεδρικό Διάταγμα 226/ΦΕΚ/19-10-2006 και

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

cache/resized/1243ea54b39edc637a34afbf2eeb589f.jpg
16 Ιούνιος 2016
22/06/2016
18:00 21:00
Επιμελητήριο Ηλείας

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
cache/resized/af340b8bcc730411e80f2858eb6cf498.jpg
31 Μάιος 2016
10-12/11/2016
9:00πμ 6:00μμ
Συνεδριακό Κέντρο

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, Ελλάδα

Η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών
cache/resized/977e5cef1610aed7d01a0fa022cad5e3.jpg
05 Ιούνιος 2016
27/05/2016
6:00μμ 8:00μμ
Κεντρικό Αμφιθέατρο του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του
cache/resized/3898fb7f48cde4c703dca4ef89228a67.jpg
05 Ιούνιος 2016
07/06/2016
1:00μμ 3:00μμ
Αμφιθέταρο Αριστοτέλης, Συνεδριακό Κέντρο

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, Ελλάδα

Διάλεξη με θέμα: "The role of family business in
cache/resized/160386ecd1f231c8b778903d6cecf7bc.jpg
05 Ιούνιος 2016
09/06/2016
11:30μμ 1:00μμ
Κεντρικό Αμφιθέατρο του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι

Ο Πρόεδρος του Τμήματος του Τμήματος Λογιστικής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • Post by Super User
 • 2 months ago
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδκασίας μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο Διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Tοποθεσία του ΤΕΙ
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαθέτει χώρους στην Πάτρα, το Μεσολλόγι, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, το Αίγιο και το Αντίρριο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την έδρα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και για να πάρετε οδηγίες πατήστε εδώ.
Tηλέφωνα Προσωπικού
Στον κατάλογο του ΤΕΙ μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος. Επιπλέον, πατώντας εδώ θα βρείτε τα στοιχεια επικοινωνίας του προσωπικού στο Μεσολόγγι.
Hλεκτρονικές Υπηρεσίες
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες των τμημάτων, καθώς και στο Κέντρο Δικτύων του ιδρύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…